АВТОГАРА “РОДОПИ”

адрес: район Южен, бул. “Македония” № 1 тел. за информация 69-51-60 www.hebrosbus.com www.avtogari.info

АВТОГАРА “СЕВЕР”

адрес: Район Северен, ул. Димитър Стамболов № 2 тел. за информация 95-37-05 www.hebrosbus.com www.avtogari.info

АВТОГАРА “ЮГ

АВТОГАРА “ЮГ

адрес: район Централен, бул. “Хр. Ботев” № 47, тел. за информация 62-69-37 www.hebrosbus.com www.avtogari.info

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap