ЖП ГАРА “ТРАКИЯ”

адрес: Район “Тракия”, бул. “Цар Симеон”, срещу блок № 105, тел. за информация 62-27-29 www.bdz.bg

ЖП ГАРА “ФИЛИПОВО”

адрес: Район Северен, площад “Филипово”, тел. за информация 62-27-29 www.bdz.bg

ЦЕНТРАЛНА ГАРА ПЛОВДИВ

адрес: Район Централен, бул. “Хр. Ботев” № 46, тел. за информация 62-27-29 www.bdz.bg

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap