ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

адрес: бул. "Христо Ботев" № 81 телефон: +359 32 609810 факс: +359 32 631365 voennabolnica www.myplovdiv.com

ДЕНТАЛЕН СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

адрес: Бул. "Васил Априлов" № 15А, тел. +359 32 264277

ДЕТСКА И ПОЛИВАЛЕНТНА СТОМАТОЛОГИЯ

адрес: Ул. "Златю Бояджиев" № 27, тел. +359 32 944007, +359 888239183 Dent_omega_bg

Ултразвук, лазер, договор със Здравната каса

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "МЕДИКУС АЛФА" ЕООД

адрес: ул. "Велико Търново"№ 21, тел. +359 32 634463/ +359 32 624881/ +359 889715745

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ

адрес: Бул. "6 септември" № 110, тел. +359 32 605803

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ПЛОВДИВ

адрес: Бул. "Васил Левски" № 144, тел. +359 32 952319/ +359 32 951660 Бул. "Марица" № 53 и57, тел. +359 32 950864/ +359 32 950865/ +359 32 951962

Предлага специализирата извънболнична помощ с направления от семейни лекари и срещу заплащане на достъпни цени.

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V - ПЛОВДИВ

адрес: Жк "Тракия", бул. "Съединение" № 42 Централа: +359 32 682886 Регистратура: +359 32 682891 Факс: +359 32 682890

Предлага специализирата извънболнична помощ с направления от семейни лекари и срещу заплащане на достъпни цени.

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI

адрес: Ул. "Иван Вазов" № 59 Ул. "Любен Каравелов" № 5 Тел. +359 32 605293/ +359 32 605297 dkc6_plovdiv

Предлага специализирата извънболнична помощ с направления от семейни лекари и срещу заплащане на достъпни цени.

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД

адрес: Бул. "България" № 234 / Бившата Окръжна болница/ Тел. +359 32 900820 Факс +359 32 967686

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ПЛОВДИВ ЕООД

адрес: Площад "Понеделник пазар" № 5 Тел. +359 32 628071/ +359 32 626479 Регистратура: +359 32 623934/ +359 32 623951

Предлага специализирата извънболнична помощ с направления от семейни лекари и срещу заплащане на достъпни цени.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV- ПЛОВДИВ ЕООД

адрес: Ул. "Гергана" № 7, тел. +359 32 644284

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII - ПЛОВДИВ -РАЙОН ЮЖЕН ЕООД

адрес: Ул. "Георги Александров" № 16, тел. +359 32 692256

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

адрес: Ул. "Г. С. Раковски" № 13, тел. +359 32 622733

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ДИСПАНСЕР - ПЛОВДИВ

адрес: Ул. "Даме Груев" № 1А, тел. +359 32 606521

КООП "АГППСП - ПЛОВДИВ"

адрес: Ул. "Братя Пулиеви" № 1, тел. +359 32 262862 dentclinica

Екип от стоматолози с различни специалности. Стоматологични рентгенографии.

Медико-диагностична лаборатория "Здравец" ЕООД

Медико-диагностична лаборатория "Медискен"

адрес: Ул. "Филип Македонски" № 37, тел. +359 32 642188

Медико-диагностична лаборатория "Писанец"

адрес: Ул. "Родопи" № 106, тел. +359 32 263363/ +359 32 532332 Договор със Здравната каса.

Медицински център "Аврора Медика"

адрес: Ул. "Дружба" № 3, тел. +359 32 649229

Медицински център "Интермед Прима"

адрес: Ул. "Филип Македонски" № 37, тел. +359 32 650871/ +359 32 650872 intermed free.bol.bg/intermed/

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap