Химическо чистене и пране

Александър

адрес: ул. "Перущица" № 25

тел.: 032/ 647779

Блясък

адрес: ул. "Равнища" № 5, тел. 032/ 644127

Химическо чистете и пране

Борко

адрес: ул. "Георги Бенев" № 13

тел.: 032/ 963640

Бяло и бяло

адрес: ул. "Т. Бурмов"№ 1

тел.: 032/628944

Делта Сервиз

адрес: ул. "Йоаким Груев" № 11

тел.: 0889939379

Крис 69

адрес: ул. "Гладстон" № 45

тел.: 032/ 640714

Марбел

адрес: бул. "Никола Вапцаров" № 118

тел.: 032/673007

Мария

адрес: квартал "Каршияка", ул. "Иван Драсов" № 10

тел.: 0897 219852

Свежест - 5

адрес: бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 22 тел. 032/ 951840

Химическо чистене и пране

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap