Общини

Община Асеновград

адрес: гр. Асеновград 4230 пл. "Акад. Николай Хайтов" № 9

уебсайт: http://assenovgrad.com/

Община Брезово

адрес:

Населени места: Брезово, Чоба, Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе

Община Калояново

адрес: уебсайт:www.kaloianovo.org

Населени места: Калояново, Бегово, Главатар, Горна Махала, Долна Махала, Дуванли, Дълго поле, Житница, Отец Паисиево, Песнопой, Иван Вазово, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Чернозем

Община Карлово

адрес: уебсайт:http://bulgaria.domino.bg/karlovo

Населени места: Карлово, Калофер, Клисура, Баня, Бегунци, Богдан, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Куртово, Кърнаре, Марино поле, Московец, Мраченик, Певците, Пролом, Розино, Слатина, Соколица

Община Кричим

адрес: уебсайт:www.bulgaria.domino.bg

Населени места: Кричим Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т.нар. "Северна родопска яка". Общата площ на Общината е около 50 000 дка.

Община Куклен

Населени места: Куклен, Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян, Яворово

Община Лъки

адрес: уебсайт:www.lukybg.com

Населени места: Лъки, Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир, Югово.

Община Марица

адрес: уебсайт:www.maritsa.org

Населени места: Бенковски, Войсил, Войводиново, Граф Игнатиево,Желязно, Динк, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Малко Конаре, Рогош, Радиново, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле

Община Перущица

Населени места: Перущица Община Перущица е разположена в уникален природен район.

Община Първомай

адрес: уебсайт:www.parvomai.bg/

Населени места: Първомай, Дебър, кв. Любеново, Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Пилашево, Поройна, Православен, Татарево

Община Раковски

адрес: уебсайт:www.rakovski.bg

Населени места: Ген. Николаево, Секирово, Парчевич, Белозем, Болярино, Момино, Стряма, Чалъкови, Шишманци

Община Родопи

Населени места: Белащица, Бойково, Брани поле, Брестник, Брестовица, Дедево, Злати трап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризаре, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Ягодово

Община Садово

адрес: уебсайт:www.sadovo.com

Населени места: Садово, Чешнигирово, Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочово, Моминско, Поповица, Селци, Христо Милево

Община Сопот

адрес: уебсайт:www.sopot-municipality.com

Населени места: Сопот

Община Стамболийски

адрес: уебсайт:bulgaria.domino.bg/stamboliiski

Населени места: Стамболийски, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три водици.

Община Съединение

Населени места: Съединение, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево.

Община Хисар

уебсайт: http://hisar.cbbbg.com/

Населени места: Хисар, Миромир, Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Черничево

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap