Антични паметници

Форумният комплекс

Още от края на І век след Христа Филипопол се сдобива с нов градоустройствен план и център /форум по римски образец/. Разкрит през 70те години на двадесети век в сърцето на Пловдив, от двете страни на Централна поща, комплексът включва два основни обекта - Античният форум и Одеонът.
Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България . На него е бил съсредоточен административният, икиномическият, културният и религиозният живот на античния град. Провеждали са се събрания, дебати, празници, държавни дела. На северозападния ъгъл е одеонът на форумния комплекс.
Античният одеон с 300-350 места е една от последните археологически сензации на Пловдив. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда, освен това е служел и като седалище на градския съвет на Филипопол. По време на проучването му са открити мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони, както и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие.

 

Античен стадион

Стадионът на Филипопол е разположен в северния край на укрепения град между двете крепостни стени, в естествената гънка, образувана от източните склонове на Сахаттепе и западните на Тексимтепе. Намира се на площад "Джумаята", там, където днес се събират улиците "Княз АлександърІ Батемберг" и "11 август". Основната част на съоръжението е пистата, дълга 200метра и широка 30 метра и заобиколена от амфитеатрални редове. Част от тях днес са атрактивно адаптирани в търговските центрове "Екселсиор" и "Стар галери".

 

Античен театър - театърът на Филипопол

В седловината между двата хълма Джамбаз и Таксим археологическите проучвания през периода 1968-1979г. изваждат на бял свят един от най-добре запазените антични паметници в света, построен по времето на император Траян /началото на ІІ век/. Засега е единствената антична театрална сграда, засвидетелствана по българските земи. Сега този обект е напълно адаптиран за съвременния културен живот на Пловдив и в него се провеждат различни по характер спектакли за около хиляди зрители.

 

 

Архитектурен ансамбъл около източната порта на Филипопол Хисар капия

Около крепостната порта Хисар капия през вековете се е изградил уникален архитектурно-исторически ансамбъл, един от символите на Пловдив. На това място портата съществува от дълбока древност. Под нивото на уличната настилка се намират основи, датиращи от римската епоха, вероятно от ІІ век. Сегашният вид определя доминираща средновековна преправка от ХІІ-ХІV век. Над външната арка на свода добре личи градеж, характерен с ограждането на всеки камък с парчета червена тухла, споени с бял хоросан - нещо типично за българското строителство по време на Втората българска държава. Този градеж е използван за основа на голямата възрожденска къща на Куюмджиоглу, която величествено се надвесва над Хисар капия.

 

Римските мозайки

Най-ранните римски мозайки датират от ІІ век, но най-многобройни са тези от IV-V век. Украсявали са представителни обществени сгради и богати домове на античния град. Особен интерес предизвикват мозайките на римската баня под дом "Балкан" на улица "Княз Александър І Батемберг" и мозайките в голямата зала на епископската резиденция, разкрита в подлез "Централен" на бул. "Княгиня Мария-Луиза". Някои от мозаечните пана се съхраняват в Пловдивския археологически музей. Забележителна е подовата украса на аристократичен дом от края на ІІІ век в подлез "Археологически" на бул. "Цар Борис ІІІ Обединител". Известен е като дом "Ейрене" заради намерения там образ на жена, подписана с това име. Мозайките от тази жилищна сграда съчетават изобразителните елементи от източните и западните римски провинции и са свидетелство за съществуването на местно мозаечно ателие.

 

Археологически крепостен комплекс на Небет тепе

На връх Небет тепе се намират останки от първото праисторическо селище на Трихълмието, което през ХІІ век преди Христа прераства в град. Установено е, че това е древнотракийският град Евмолпия. Разкрити са основните компоненти на селищата от тази епоха - здрави крепостни стени, ограждащи светилище, и аристократичен дворец. Изключителен интерес предизвиква с размерите си правоъгълното водохранилище, което е имало сводесто покритие и вместимост 300 хиляди литра.

Антично - възрожденски ансамбъл

По протежение на улица "Витоша" има добре запазен сектор от античната крепост на древния Филипопол. Могат да се видят акрополната стена от големи дялани каменни блокове от времето на римския император Марк Аврелий - седемдесетте години на ІІ век, както и преправки от IV век. През ранновизантийската епоха при император Юстиниан тази част на крепостта е доукрепена. През Възраждането върху здравия градеж са издигнати редица от застроени една до друга възрожденски къщи.

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap