Списък на ГКПП

Списък на ГКПП на Република България одобрени като официални пунктове на влизане в Европейската Общност и съответните регионални служби

ГКПП

Транспортно средство

Контакти

Работен режим

ГКПП Аерогара София

Air port

Тел: 02/945 90 08

Факс: 02/945 90 08

Ежедневно
08:00-20:00 ч.

ГКПП Калотина

Road

Тел: 07174 468

Факс: 07174 468

Непрекъснат режим

ГКПП Златарево

Road

Тел/Факс: 07428/525

 

Непрекъснат
режим

ГКПП Логодаж

Road

Тел: 07415/40 09

Ежедневно
08:00-20:00 ч.
Туристически пункт с локално значение

ГКПП Пристанище Бургас

Sea port

Тел/Факс:
056/842 238

Непрекъснат режим

ГКПП Малко Търново

Road

Тел:
05952/41 19

Непрекъснат режим
Туристически пункт с локално значение

ГКПП Варна пристанище
Варна запад


Sea port

Тел/Факс:
052/ 631 238

0519/23 04


Непрекъснат режим

ГКПП Варна ферибот

Sea port

05112/46 23

Ежедневно
08:00-20:00 ч.

Няма ГКПП

ГКПП Видин-пристанище

River port

Тел:
094/601 587

Eжедневно
08:00-20:00 ч.

ГКПП Връшка чука

Road

Тел/Факс:
0938/20 26

Непрекъснат режим

ГКПП Брегово

Road

Тел/Факс:
09312/22 90

Непрекъснат режим

 

 

 

ГКПП Гюешево

Road

Тел: 07925/438

Непрекъснат режим

 

 


ГКПП Русе пристанище

River port

Тел: 082/845 486
Факс: 841 564

Ежедневно
08:00-20:00 ч.

ГКПП Русе
Ферибот

River port

Тел. 082/ 841564

На повикване

ГКПП Лесово

Road

Тел/Факс:
0478/81 004

Ежедневно
08:00-20:00 ч.
Туристически пункт с локално значение

ГКПП Капитан Андреево

Road

Railway

Тел/Факс:
0379/714 95

Тел: 0379/733 08
Факс: 0379/734 31

Непрекъснат режим


Ежедневно
08:00-20:00 ч.

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap