Паркове и градини

Хълм Бунарджика / Хълм на Освободителите /


Намира се в централната градска част на град Пловдив. Обявен е за природна забележителност през 1995 г. с обща площ 220 дка. Целта на обявяването е запазване на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващ уникално геоморфоложко образование от гледна точка на разположението му и природно-научната и естетечиската му стойност. На върха му се намира паметникът "Альоша".
През годините хълмът е бил пряко или косвено подложен на човешко въздействие, в резултат на което първичната растителност е унищожена и много видове са изчезнали.
Само във високите скалисти части все още се срещат отделни екземпляри от първоначалните масови видове: червена хвойна, южна копривка, пистация, елшовиден зърнастец, хинап, румелийска жълтуга.
От животинските видове може да се наблюдава зелената крастава жаба и кафявата крастава жаба, зеленият гущер, стенният, нощният и късокракият гущер. От бозайниците - невестулка, черен пор и къртица. От птиците доминиращи са гугутка, чухал, синигер, ушата сова, щиглец.

Данов хълм / Сахат тепе /


Намира се в центъра на Пловдив, западно от Главната улица. Обявен е за природна забележителност през 1995 г. Скален съства - сиенит. Има сравнително беден флористичен съства, поради по-малката си площ и близостта му с центъра на града. Естествените тревисти растения са заменени с рудерални видове - врабчови чревца, разклонена боянка, разперена метличина и др. От естествената растителност - отделни видове драка, мъждрян и хинап. Богато представени са птиците - гугутка, синигер, славей, щиглец.
Още от времето на Османската империя на хълма се извисява Часовниковата кула. Най-ранните сведения за нея са от 1623 г. В сегашния си вид е построена през 1812 г. и е висока 17,5 м. През 1883 г. в нея е поставен нов голям часовник, изработен във Виена, който и до днес отброява часовете с камбанен звън.

 

Младежки хълм / Джендем тепе/


Намира се в югозападната част на град Пловдив. Обявен за природна забележителност през 1970 г. Естествено находище на редки растителни видове, между които и българските , и балкански ендемити - четинеста звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга. В него се срещат най-много първични видове, поради относитилната му изолираност, географско положение и стръмни склонове.
Растителни видове - родопска мерендея, подивяла акация ,южна копривка, хинап, див рожков и др. Животински видове - зелена крастава и кафява крастава жаба, зелен гущер, смок мишкар, ушата сова, скорец, полска чучулега, черешарка, катерица, къртица и др.

Парк " Отдих и култура


Намира се в района на Спортен комплекс Пловдив в непосредствена близост до Братската могила. По-голяма част от парка е заета от естествена растителност, повечето от която е с типично лонгозен характер - бряст, елша, ясен, бяла топола, дъб, акация . В парка се намира Зоологическата градина на Пловдив и граничи непосредствено с Гребната база. Мястото е любимо за разходки на пловдивчани и гости на града.

 

Цар - Симеонова градина


Замислена и осъществена по проект на швейцареца Люсиен Шевалас, известен като придворен градинар на турския султан Абдул Азис от края на ХІХ век. Обявена е за паметник на парковото изкуство.
В градината са запазени от времете на нейното създаване - класическия фонтан на богинята на плодородието Деметра, изваян от италианския скулптор Арнолдо Дзоке. Фонтанът е и единствената реликва, напомняща за Първото българско изложение, проведено на мястото на днешния парк. Други известни фонтани са " Рибарчето" и " Мечката". Има много паметници на български духовни водачи, съвременни скулптурни композиции и пластики.
Навътре в парка се намира езерото с Пеещите фонтани, които през лятото привличат хиляди пловдивчани и гости на Пловдив.

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap