Кратка история на Пловдив

Разположен върху територия от 53 кв.км върху двата бряга на река Марица, на 42º и 9'секунди северна ширина и 24º и 45' източна дължина, Пловдив е вторият по големина град на България. Населението е около 340 000 души. Постороен е около седемте отделни хълма, издигнати като островчета сред ограмната долина на реката. През града минават важни международни пътни артелии, които още от древността са свързвали Изтока с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика. Уникалното местоположение на Пловдив върху този древен кръстопът е причина за силните културни и политичиске влияния от страна на източните и западните цивилизации, но въпреки това селището е запазило културната си идентичност.

Античност

Връстник на Троя и Микена и градовете в Крит, Пловдив въ зниква в края на седмото и началото на шестото хилядолетие пр. Хр. Неговата история е на повече от 8000 години, което го прави със сигурност най-стария от европейските градове. През 1975 година са разкрити останки от религиозна постройка от периода на крито-микенската култура, сравнима само с находката на остров Кносос / обреден и политически център на минойската цивилизация, о-в Крит/.

Траките

Историята на Пловдив е свързана с две тракийски племена - одрисите и бесите, които населявали поречието на река Марица и Родопите. На тракийския цар Евмолп древногръцките писатери приписват славата на първосъздател на града. Градът се изгражда зад първата крепостна стена , върху трите, събрани на едно място хълма - Небет тепе, Таксим тепе и Джамбаз тепе. Той приема името на легендарния си основател - Евмолпия, което значи " Сладкозвучен".
През 342 г. пр.н. е. Филип ІІ завладява селището и го назовава Филипополис. Само след половин век тракийското царство е възстановено от свободолюбивите траки чрез въстание начело с одриския цар Сеутес ІІІ . Липсата на единство сред тракийските племена скоро става причина за първото голямо разрушение, което градът преживява през 278 г.пр. н. е. от келтите. През 3 и 5 век метрополисът преживява още две унищожителни нашествия - на готите и на ордите на Атила, цар на хуните.

Римляните

Повече от два века коства на римляните да покорят Тракия. Редуват се кръвопролития и дипломатически ходове до 72 г. пр. н. е., когато римският пълководец Терентиус Варо Лукулус завладява цялото поречие на р. Марица, включително и Филипополис, който римляните наличат Тримонциум / град на трите хълма /. Макар и покорени, траките запазват своята автономия до 46 г. от н. е., когато римският император Клавдий включва Тракия в пределите на империята. През 2 и 3 в. от н. е. градът е обявен за метрополис на провинцията със собствен сенат и общотракийско събрание, упълономощено да събира дънаци и мита и да кове монети. Именно тогава Тримонциум достига своя икономически и културен зенит.
В Тримонциум се пресичали няколко стратегически артерии в Римската империя, от които първата и най-важната - Виа Милитарис, е главният военен път на Балканският полуостров. Римляните бързо оценили важното стратегическо местоположение на Тримонциум и предприели мащабно строителство на здрави, павирани с камък пътища, охранявани от патрули и белязани с километрични камъни.
Строят се също обществени сгради, храмове, бани, стадиони, театри. С разрастването си градът напуска очертанията на Трихълмието и се разпростира в низината. Старите укрепления са построени отново, издига се втора крепостна стена, за да обхване разрасналия се град. Тримонциум има модерни за времето си водоснабдителна система и канализация.

Средновековие

За Римската империя настъпва период на упадък и тя се разцепва на две. Създадена е Източната римска империя - Византия, и Пловдивският регион е включен в нея. През 330 година столицата на империята се премества от Рим в константинопол. Така започва т. н. "византийски период" в историята на града.
През 6 век империатор Юстиниан велики обновява напълно Тримонциум. По същото време идват и славяните , които постепенно променят етническия облик на целия регион. Ако през римския период градът, освен Тримонциум, е наричан още Улпия, Флавия и Юлия, то славяните възприемат тракийското Пулпудева, но го модифицират като Пълдин и Плоудин, откъдето произлиза и днешното Пловдив.
След създаването на Първото българско царство градът е официално включен в пределите на България от хан Маламир през 834 г.
По време на Второто български царство и зенита, достигнат от Иван Асен ІІ , България се издига и утвърждава като велика сила в Източна Европа. Пловдив остава в пределите на България до смъртта на Иван Асен ІІ през 1241 г. До завладяването от турците градът преминава от ръце в ръце повече от 15 пъти.
Турците нахлуват на Балканския полуостров през средата на 14 век, завладяват Константинопол и го превръщат в столица на Османската империя. Завладяването на долината на река Марица и на града било поверено на Лала Шакхин паша, чийто гроб и днес може да се види в двора на Имарет джамия. Така през 1364 г. градът е завладян от турците, които на свой ред му дават ново име - Филибе.
Попадайки във вътрешността на империята, Филибе, губи значението си на важна крепост и на прага на Ориента постепенно израства модерен за времето си, оживен икономически център. Започва масово строителство на обществени сгради: джамии, странноприемници, ханове, бани. Филибе напълно променил архитектурния си облик и се превърнал в типичен ориенталски град с особено очарование и мистичност.

Възраждане

В периода на Българското национално Възраждане Пловдив е най-големия град в българските земи и център на икономическия и занаятчийски живот. Събужда се българският дух. Числено нарасналата българска буржоазия укрепва икономически и получава ключово влияние в обществото.
Пловдив влиза в историята с огромния си принос в развитието на националната култура и борбата за църковна независимост. През 1893 г. в града е открито първото българско училище. През 1850 се оставя началото на модерното светско образование с откриването на класното училище "Св. Св. Кирил и Методий". Църквата " Св. Богородица", построена през 1844 г. , била сцена на основните събития, свързани с утвърждаването на царковната независимост. На 25 декември 1895 година цялата коледна литургия била отслужена на български, което е за първи път в цяла България.
Пловдив се слави с много първи за България събития в областта на културата. Тук е основано първото българско книгоиздателство и печатница. В Пловди се поставя началото и на организирано книгоразпространение.
След Руско-турската война Пловдив е освободен на 16 януари 1878 г . от ескадрона на капитан Бураго.

Източна Румелия

След Берлинския договор България е столица на Източна Румелия, която остава под политическия и военен контрол на султана. Пловдив има основна заслуга за историческия акт на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, обявено в града на 6 септември 1885 година. Светът бил шокиран от политическата воля и решимост на бъларите, от начина, по който е осъществено Съединението и от готовността на младата армия да понесе огромните отговорности ирискове за защитата на този акт.

Нова история

След Съединението Пловдив остава и до днес е вторият по големина и значение град след столицата София. През 1888 е построен железопътен възел между двата града.
През 1892 г. градът е домакин на Първото българско изложение с чуждестранно участие. Наследник на това начинание днес е Международният пловдивски панаир.
В началото на 20 век Пловди израства като център на леката и хранително-вкусова промишленост, модерната търговия и банковото дело. В годините на Втората световна войнасе разширява тютюневата промишленост. Паметна за този период е 1943 година, когато Пловдивският митрополит Кирил спасява 1500 задържани евреи.
През втората половина на 20 век в града са построени Комбинатът за цветни метали, Текстилният комбинат, Електроапаратурният завод, Тютюнев комбинат, Консервен комбинат, Комбинат за мотокари и др. През 70-те години за разкрити много археологически паметници, изцяло е реставриран Старият град. През 1990 г. е завършен спортният комплекс на града, включващ най-големия стадион и най-голямата гребна база в България. През 1999 г. в Пловдив се провежда за първи път Европейският месец на културата.
През последните години в Пловдив се осъществява мащабно строителство на големи бизнес и търговски центрове, благоустроена е Главната улица, реконструират се пътищата в града. През 2006 година е открит Първият туристически информационен център в града. Пловдив се очертава като една от най-желаните туристически дестинации в България. Възстановени са уникални паметници на културата като "Малкият Одеон" и археологически подлез "Тракарт". Всяка година в Пловдив се провеждат културни събития от международен мащаб - Вердиевите вечери, Нощта на музеите, Международният фолклорен фестивал, Есенният джаз-фест и др. Градът продължава да се развива като уникално съчетание от древност и модерен европейски облик.

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap